ह्या लेखनावरच्या प्रतिसादांच्या संख्येची मर्यादा ओलांडून गेल्याने ह्यावर अधिक प्रतिसाद लिहिता येणार नाहीत. आवश्यकतेनुसार नवे लेखन सुरू करावे.