बऱ्याच अंशी सहमत.

तूर्तास एवढेच. सविस्तर सवडीने नंतर कधीतरी.