प्रशांत या लेखाचे परीक्षण केल्याखातर धन्यवाद! दुवा छानच आहे!

अनुदिन्यांवरचे वेचक लिखाण मुद्रित माध्यमांत प्रकट होण्याकरताचे हे पहिले पाऊल ठरावे.