ह्या सगळ्या इतिहासात महाजालावरील मराठीचा इतिहास नसून महाजालावरील लेखकांचा आणि महाजालावरील संकेतस्थळांचा इतिहास चालू आहे.सहमत. मी तर म्हणतो हा इतिहास चालू नसून चालू इतिहास आहे. :)