मूळ कथा वाचल्यानंतरही 'अनुवाद चांगला झाला आहे' हे आपले मत तसेच राहिले हे वाचून बरे वाटले.  धन्यवाद.