सुखदाताई,

बऱ्याच वर्षांनी मराठी व्याकरणाचा हा धडा वाचला, कळला आणि समजलासुद्धा!! 

आता मुलांचा अभ्यास घेताना, पालकांना मनोगतची तयारी शिकवणी पुरेल.

इतक्या साध्या सोप्या भाषेत समजावून दिल्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद!

प्रसाद.