उत्तम माहिती संग्रह, सुखदा. काही अपवाद उदा वाळू, सोने अनावश्यक वाटले.

 

फुल फुले

हे

फूल फुले

असे हवे असे वाटते.