वाक्प्रचार

प्रकार शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचे अद्यतन
चर्चेचा प्रस्ताव मराठी शब्दांची कुंडली ओक ८ वर्षे १० महिन्यांपूर्वी
चर्चेचा प्रस्ताव मराठीतील षष्ठी विभक्ती प्रत्यय ओक ८ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
चर्चेचा प्रस्ताव डिजिटल शब्दांच्या शोधात... क्षणाचा सोबती १२ वर्षे १० महिन्यांपूर्वी
चर्चेचा प्रस्ताव दहा-दहा-दहा भोमेकाका ४१ १३ वर्षे ८ महिन्यांपूर्वी
चर्चेचा प्रस्ताव जैन भेळ/श्रावण भेळ - एक नाव बंड्या १३ वर्षे १० महिन्यांपूर्वी
गद्य साहित्य भाषेच्या गमतीजमती-भाग-२ गंगाधर मुटे १४ वर्षे ३ महिन्यांपूर्वी
गद्य साहित्य भाषेच्या गमतीजमती-भाग-१ गंगाधर मुटे ३२ १४ वर्षे ३ महिन्यांपूर्वी
चर्चेचा प्रस्ताव नऊ-नऊ-नऊ भोमेकाका ५८ १४ वर्षे ९ महिन्यांपूर्वी
गद्य साहित्य संक्षेप कसे करावेत अवधूत कुलकर्णी १८ १४ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
चर्चेचा प्रस्ताव आदर आणि मान अदिती ११ १५ वर्षे १ महिन्यापूर्वी
चर्चेचा प्रस्ताव शब्दप्रयोग आणि त्यांचे अर्थ नगरीनिरंजन २० १५ वर्षे २ महिन्यांपूर्वी
चर्चेचा प्रस्ताव 'क्या बात है...' ला पर्याय काय? सौरभ२००९ १५ वर्षे २ महिन्यांपूर्वी
चर्चेचा प्रस्ताव सात-सात-सात भोमेकाका ३८ १६ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
चर्चेचा प्रस्ताव काही भाषिक पेच चित्त ८१ १६ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
गद्य साहित्य विदर्भातली मराठी भाषा - भाग ३ शुभामोडक १० १७ वर्षे १ दिवसापूर्वी
गद्य साहित्य विदर्भातली मराठी भाषा - भाग १ शुभामोडक १६ १७ वर्षे २ आठवड्यांपूर्वी
चर्चेचा प्रस्ताव शब्दांच्या जाती आणि चालीरीती विकिकर १७ वर्षे ६ महिन्यांपूर्वी
चर्चेचा प्रस्ताव "खाणें" ह्यावर आधारित मराठी वाक्प्रचार पीटरराओ ३६ १७ वर्षे ९ महिन्यांपूर्वी
गद्य साहित्य वाक्प्रचारांच्या व्युत्पत्ती ( भाग दुसरा ) मी दादरकर १० १७ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
चर्चेचा प्रस्ताव थोडसं म्हणींविषयी मी दादरकर ५७ १७ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
गद्य साहित्य अगं अगं राखी.... प्रथम१२६ १७ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
चर्चेचा प्रस्ताव सहा-सहा-सहा भोमेकाका ३९ १८ वर्षे ३ आठवड्यांपूर्वी
चर्चेचा प्रस्ताव अय्या हे शब्द कुठून आले? चित्त ४७ १८ वर्षे ३ महिन्यांपूर्वी
गद्य साहित्य विचार मौक्तिके शरद कोर्डे १८ वर्षे ४ महिन्यांपूर्वी
चर्चेचा प्रस्ताव नमनाला तेल किती? मीरा फाटक २६ १९ वर्षे १ महिन्यापूर्वी