प्रतिभा

प्रकार शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचे अद्यतन
कविता पाथरवटाची बायको गंगाधरसुत ११ महिने ४ आठवड्यांपूर्वी
कविता मोकळा जयन्ता५२ २ वर्षे १ महिन्यापूर्वी
कविता जन्मास येणारी नाती. श्वेता वासनिक ३ वर्षे ३ महिन्यांपूर्वी
कविता मुक्तांगण श्वेता वासनिक ३ वर्षे ३ महिन्यांपूर्वी
कविता ‌माणुस श्वेता वासनिक ३ वर्षे ३ महिन्यांपूर्वी
कविता पश्चातबुद्धी चौकस ३ वर्षे ४ महिन्यांपूर्वी
कविता आम्हा नसते भान हो ! अनंत खोंडे ३ वर्षे ४ महिन्यांपूर्वी
कविता सजले अंतर कुमार जावडेकर ३ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
कविता मतलबी यशवंत जोशी ३ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
कविता अजूनही तिचे शब्द माझ्या मनात बरसून जातात प्रकाश१११ ४ वर्षे २ महिन्यांपूर्वी
कविता साता समुद्रा पलीकडून देखील येत राहतो प्रकाश१११ ४ वर्षे २ महिन्यांपूर्वी
कविता प्रतिभे प्रकाश१११ ४ वर्षे २ महिन्यांपूर्वी
कविता ह्याचसाठी जयन्ता५२ ४ वर्षे ७ महिन्यांपूर्वी
कविता सृष्टीचे कोडे शुभम रोकडे ४ वर्षे ९ महिन्यांपूर्वी
कविता बाबा मी वंदिले अनंत खोंडे ४ वर्षे ९ महिन्यांपूर्वी
कविता मिणमिणता दिवा जयन्त नाईक ४ वर्षे ९ महिन्यांपूर्वी
कविता नाही भेटलीस तरी ........ गंगाधरसुत ४ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
कविता बार शेट्टीचा गंगाधरसुत ५ वर्षे २ आठवड्यांपूर्वी
कविता ती सध्या काय करते ? बाळ ठोंबरे (प्रकाश) ५ वर्षे ५ महिन्यांपूर्वी
कविता .........पापनिष्ठ ? गंगाधरसुत ५ वर्षे ६ महिन्यांपूर्वी
कविता भुक माझी एका भाकरीची उगा खजीने शोधावे कशाला निखिल झिंगाडे ५ वर्षे ६ महिन्यांपूर्वी
कविता मळभ... अमोल कुम्भार १५३ ५ वर्षे ७ महिन्यांपूर्वी
कविता वणवा.... राजेंद्र देवी ५ वर्षे ७ महिन्यांपूर्वी
कविता तुझ्याविना.... राजेंद्र देवी ५ वर्षे ७ महिन्यांपूर्वी
कविता जय जवान.... राजेंद्र देवी ५ वर्षे ८ महिन्यांपूर्वी