गझल

प्रकार शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचे अद्यतन
कविता सांज कुमार जावडेकर २ महिने ३ आठवड्यांपूर्वी
कविता सारखी जयन्ता५२ ३ वर्षे ४ महिन्यांपूर्वी
कविता प्रतिभा कुमार जावडेकर ३ वर्षे ७ महिन्यांपूर्वी
कविता आत्मनिर्भर कुमार जावडेकर ४ वर्षे १ आठवड्यापूर्वी
कविता वणवे कुमार जावडेकर ४ वर्षे १ आठवड्यापूर्वी
कविता पूर्तता कुमार जावडेकर ४ वर्षे ३ आठवड्यांपूर्वी
कविता सजले अंतर कुमार जावडेकर ५ वर्षे २ महिन्यांपूर्वी
कविता भाषा कुमार जावडेकर ५ वर्षे २ महिन्यांपूर्वी
कविता भेटुनी... अजब ५ वर्षे ५ महिन्यांपूर्वी
कविता मन यॉडलं यॉडलं! (यॉडलिंगवर गझल) कुमार जावडेकर ५ वर्षे ८ महिन्यांपूर्वी
कविता लव्ह ट्रँगल गौरव आरगकर ५ वर्षे ९ महिन्यांपूर्वी
कविता पिंपळपान कहर ५ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
कविता कुणाला भीत नाही मी कुणाचे खात नाही मी स्नेहदर्शन ६ वर्षे ८ महिन्यांपूर्वी
कविता नियम कुमार जावडेकर ६ वर्षे ९ महिन्यांपूर्वी
कविता गुंतला नाही कधीही जीव कोणातच स्नेहदर्शन ६ वर्षे १० महिन्यांपूर्वी
कविता तरी उरणार आहे शेवटी स्नेहदर्शन ६ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
कविता राजकारण स्नेहदर्शन ६ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
कविता दुर डोंगर रत्नाकर अनिल ७ वर्षे २ आठवड्यांपूर्वी
कविता म्हणोनी रत्नाकर अनिल ७ वर्षे ४ आठवड्यांपूर्वी
कविता अंतर रत्नाकर अनिल ७ वर्षे १ महिन्यापूर्वी
कविता सोज्वळ मदिरा गंगाधर मुटे ७ वर्षे ३ महिन्यांपूर्वी
कविता माझे तुझे पटले किती स्नेहदर्शन ७ वर्षे ६ महिन्यांपूर्वी
कविता तीच का माझी खरी स्नेहदर्शन ७ वर्षे ७ महिन्यांपूर्वी
कविता जरी हे तेवढ्या पुरतेच बोलू स्नेहदर्शन ७ वर्षे ९ महिन्यांपूर्वी
कविता खट्याळ रसातली आध्यात्मिक गझल गंगाधर मुटे ७ वर्षे १० महिन्यांपूर्वी