भाषांतर

प्रकार शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचे अद्यतन
कविता कृष्ण हरिभक्त ५ वर्षे ५ महिन्यांपूर्वी
कविता मेघदूत - २ कुशाग्र ६ वर्षे ७ महिन्यांपूर्वी
कविता मेघदूत -१ कुशाग्र ६ वर्षे ७ महिन्यांपूर्वी
कविता ऐश ट्रे! ऋतुगंध ७ वर्षे ९ महिन्यांपूर्वी
कविता माझे कुणा म्हणावे ... हरिभक्त ८ वर्षे ६ महिन्यांपूर्वी
कविता दिवाळी अंक २०१३ - शरयूकाठचा चक्कीवाला कुमार जावडेकर ९ वर्षे ३ महिन्यांपूर्वी
कविता हासत ऱ्हा लाऽडक्या हासत ऱ्हा टवाळ १० ९ वर्षे ३ महिन्यांपूर्वी
कविता ही कळी जोवरी उमलुनी ना फुले टवाळ १४ ९ वर्षे ३ महिन्यांपूर्वी
कविता एकटा चल - एकटा चल - एकटा चलऽऽ टवाळ १३ ९ वर्षे ४ महिन्यांपूर्वी
कविता अर्पीन तुजसि मन्मन - उपकार मजवरी कर टवाळ १५ ९ वर्षे ४ महिन्यांपूर्वी
कविता ललिता पंचरत्नस्तोत्राचे समश्लोकी भाषांतर अजन्मा ९ वर्षे ५ महिन्यांपूर्वी
कविता उन्मुक्ता - उन्मुक्ता - मज नाव उन्मुक्ता टवाळ १५ ९ वर्षे ६ महिन्यांपूर्वी
कविता कोणाची वाट बघणे - वेड्या मना हे चाले? टवाळ ९ वर्षे ७ महिन्यांपूर्वी
कविता सजणा रे मनरमणा - हृद्गत ऐकुन घे ना टवाळ १० ९ वर्षे ७ महिन्यांपूर्वी
कविता सांग गौरांगी मला, तू कोठल्या भागातली? टवाळ १६ ९ वर्षे ८ महिन्यांपूर्वी
कविता हा भ्रमर अती अज्ञानी - पाहुणा असे उद्यानी टवाळ १९ ९ वर्षे ८ महिन्यांपूर्वी
कविता नीलनभी विहरत्या ढगांनो या या या टवाळ १५ ९ वर्षे ९ महिन्यांपूर्वी
कविता मी माझे सर्वस्व गमविले प्रेम तुझे मिळवाया टवाळ १६ ९ वर्षे ९ महिन्यांपूर्वी
कविता लागलास तू मला - आवडायला टवाळ १४ ९ वर्षे १० महिन्यांपूर्वी
कविता मृगेंद्रकटी... तडिद्दृष्टी टवाळ १९ ९ वर्षे १० महिन्यांपूर्वी
कविता मी कुणाहुन ना कमी ... टवाळ २३ ९ वर्षे १० महिन्यांपूर्वी
कविता मज घाल तू साद मज बोलवाया टवाळ १९ ९ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
कविता आग भडभडते... काळिज धडधडते टवाळ १९ ९ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
कविता हे मादकनयनमधुले - तक्रार इतकीच असे टवाळ २० १० वर्षे १ आठवड्यापूर्वी
कविता वचन जे दिले ते - लागे जपावे टवाळ २४ १० वर्षे २ आठवड्यांपूर्वी