चिकन

प्रकार शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचे अद्यतन
पाककृती चिकन क्रीम काफ्रिआल चौकस १ महिना १ आठवड्यापूर्वी
पाककृती हिरव्या मसाल्यातील कोंबडी चौकस २ वर्षे ४ महिन्यांपूर्वी
पाककृती कोंबडीचे सुके चौकस ११ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
पाककृती दम कोंबडी मनुदेवि १३ वर्षे २ महिन्यांपूर्वी
पाककृती मराठा मटण खिमा मनुदेवि १३ वर्षे ९ महिन्यांपूर्वी
पाककृती दालचिनी चिकन विथ युनिक राईस मनुदेवि १३ वर्षे ९ महिन्यांपूर्वी
पाककृती बटरचिकन स्वाती दिनेश १५ वर्षे ५ महिन्यांपूर्वी
पाककृती ग्रीन चिकन साइली १५ वर्षे १० महिन्यांपूर्वी
पाककृती कॅप्सिकम चिकन (ढबू कोंबडी) चौकस १६ वर्षे ७ महिन्यांपूर्वी
पाककृती तवा चिकन जुईली १६ वर्षे १० महिन्यांपूर्वी
पाककृती चिकनसाग अर्थात पालकातील कोंबडी स्वाती दिनेश १० १६ वर्षे १० महिन्यांपूर्वी
पाककृती चिकनविंदालू स्वाती दिनेश १७ वर्षे ५ महिन्यांपूर्वी
पाककृती मटका चिकन रोस्ट माधव कुळकर्णी १८ वर्षे ५ महिन्यांपूर्वी
पाककृती चीनी कोंबडी रस्सा (चीकन मंचूरीयन) गणपा १८ वर्षे ७ महिन्यांपूर्वी
पाककृती मालवणी कोंबडी प्रभाकर पेठकर १८ वर्षे ७ महिन्यांपूर्वी
पाककृती चिकन टिक्का मसाला प्रभाकर पेठकर १८ वर्षे ११ महिन्यांपूर्वी
पाककृती बफेलो विंग्ज भाष १८ वर्षे १२ महिन्यांपूर्वी
पाककृती बेक्ड चिकन भाष १८ वर्षे १२ महिन्यांपूर्वी