हिंदू कॉलनी

मुंबईत हिंदू कॉलनी नावाचा सुप्रसिध्द भाग  आहे. विकीपीडियावर या भागाविषयी त्रोटक  माहिती मिळते.

हा भाग  कोणी वसवला ?
हिंदू कॉलनी हे नाव त्याला देण्याचे प्रयोजन काय होते  ?