पाथरवटाची बायको

भविष्यवेध

निर्भार आणि निर्जोर (९)

देह आणि बंदिवास (८)

पनीर भात

स्टॅंड-अप कॉमेडीतील काही स्त्री कलाकार

'इस्तंबूलला जाऊन डावीकडे वळ' ऊर्फ शर्लीपासून काढलेला पळ - एक प्रवासवर्णन

शहाणे करावे सकळ जन

साक्षीभाव : अज्ञानाची कमाल (७)

लिल्यान क्रूक्स यांनी संपादित केलेले व्यंगचित्रसंग्रह

लेखन दिनदर्शिका