प्रणय वसंत

'इस्तंबूलला जाऊन डावीकडे वळ' ऊर्फ शर्लीपासून काढलेला पळ - एक प्रवासवर्णन

शहाणे करावे सकळ जन

साक्षीभाव : अज्ञानाची कमाल (७)

लिल्यान क्रूक्स यांनी संपादित केलेले व्यंगचित्रसंग्रह

अजन्मा (६)

चिकन लॉलिपॉप - एक प्रयोग

अंतर द्वंद्व - खरे तर अंतर्बाह्य द्वंद्व

चिरुमाला (भाग १६)

पंचायत - फसत चाललेला डाव

लेखन दिनदर्शिका