जुलै २००७
मला पडलेले काही भाषिक पेच--

अभ्यास करणारा तो अभ्यासक, अभ्यास करणारी ती अभ्यासिका का नाही बरे?

बसने धडक दिली म्हणणे बरोबर की बशीने धडक दिली म्हणणे बरोबर? बसने धडक दिली असे योग्य असल्यास, घुशीने ऐवजी घूसने धान्याची नासाडी केली हेदेखील बरोबर का नाही?

ह्या प्रश्नांची कुणाजवळ उत्तरे असल्यास द्यावीत. तसेच इतरांनीही त्यांना पडलेले भाषिक पेच ह्या ठिकाणी द्यावेत, ही विनंती.
Post to Feed

धन्यवादी
बस
बस
ऍनिमेशन
ऍनिमेटेड पिक्चर
अभ्यासिका
अभ्यासिका वगैरे
भाषांतराची आव्हाने
'उपीट' ह्या शब्दाचे सामान्यरूप
उपटाने
दुवादुरुस्ती
उपिटानेदेखील चालेल
उपीट
भाषक/भाषिक, संख्याक/संख्यांक...
अल्पसंख्यांक
अल्पसंख्यांक
खरे
सपशेल चुकलो. अल्पसंख्याकच बरोबर.
मलाही
विशेषण/नाम/बहुवचन ?
अल्पसंख्य, अल्पसंख्याक , अल्पसंख्याकांचा प्रश्न इ.
दर्शक संभावना, इ.
थ्री बाय फोर
असेच विरुद्धार्थी शब्द..
शॉपिंग आणि मार्केटिंग
आणखी शब्द..
मराठी-संस्कृतातसुद्धा..
मौलिक?
सृजनशील/सर्जनशील
सृजन आणि सर्जन
सर्जन-विसर्जन
बरोबर; पण विसर्जन म्हणजे बुडवणे(च फक्त) नव्हे
'वि' हा उपसर्ग
उपसर्ग
सृजन संस्कृत नाही!
तज्ज्ञांचे उत्तर
धन्यवाद
निर्माण होणारा / करणारा
सर्जनशील-विसर्जन
आणखी एक भाषिक पेच .......
'जल्द'पासून
जल्द/जल्द
जल्द, ज़ल्द
ज़िल्द असावे
जिल्द
'सूर्य'चा उच्चार कसा असावा?
सूर्याने, सुऱ्याने
आत्या/आत्त्या, सूर्य, कार्य
सूर्य, कार्य
हे पटले !

Typing help hide