ज्यांना मराठीत लिहिण्याबोलण्याची आवड आणि इच्छा आहे त्यांना मराठीतून आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी, इतरांच्या लिखाणावर सूचना, अभिप्राय, टीका टिप्पणी करण्यासाठी, आजूबाजूला चाललेल्या घटनांवर आपली मते मराठीतून व्यक्त करण्यासाठी हे संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्याचा आमचा हेतू आहे. आपणा सर्वांचे येथे स्वागत आहे.
स्थित्यंतर
पूजा करताना वासुदेवभटजी गेंगाण्या आवाजात जसे सतत काहीतरी गुणगुणत असतात तसा पाऊस सकाळपासून संतत झिमझिमत होता. खरे तर पडवीतल्या ...
पुढे वाचा.
नखरेल नयना आणि तिचा प्रताप.
नखरेल नयना ...उद्यम वाडीतील झोपडपट्टी मधल्या आपल्या घरातून नेहमीसारखी झोकात बाहेर पडली. आज तिने गुलाबी लहान लहान रंगाची फुले असलेला top ...
पुढे वाचा.
रफाल करार - भाग ३
 ह्या आधीचे 
रफाल करार  - भाग १रफाल करार  - भाग २
भाग ३ - संरक्षण खरेदी प्रक्रियेबद्दल ...
पुढे वाचा.
रफाल करार - भाग १
रफाल करारपार्श्वभूमीरफाल करारा बाबत बऱ्याच लोकांनी लिहिले आहे व त्याच्या बद्दल बरेच बोलले जात आहे. काँग्रेसने त्याला भ्रष्टाचाराचा करार ...
पुढे वाचा.
समेयातां महोदधौ
शिरोटीप अर्थात तेल-ए-नमन
सुमारे १९९० साली मी लिहायला सुरुवात केली आणि १९९६ पर्यंत कमी-अधिक वेगात लिहित राहिलो. त्यावेळचे लेखन ...
पुढे वाचा.
रफाल करार - भाग २
ह्या आधीचे रफाल करार - भाग १
भाग २  वारंवार पडणारे प्रश्न व अंततः  प्रश्न १ - मोदी सरकारने वाटाघाटी केल्या नंतरची ...
पुढे वाचा.
आगामी कार्यक्रम
  • सध्या एकही आगामी कार्यक्रम नाही.
Typing help hide