मे २१ २००८

पाहिजे / मिळेल

मनोगतावर जाहिरातींचा वेगळा विभाग नाही.

मनोगतावर जाहिराती घ्याव्यात अशी सुचवण अनेकदा केली जाते. भविष्यात ह्यावर विचार करता येण्यासारखा आहे. तोवर छोट्या जाहिरातीसारखे वाटलेले, पाहिजे आहे, मिळेल अशा स्वरूपाचे  लेखन येथे स्थलांतरित केले जाईल.

Post to Feed

छान
आवश्यक की अनावश्यक?
रील टू रील टेपरेकॉर्डर
फाँट कन्वर्शन
अमृतसिद्धी
मॉडेल कॉलेज डोंबिवली
आभारी आहे......
एक कविता हवी आहे.
ईयत्ता??
बहुधा ९वी/आणखी एक कविता
बहुधा ९वी/आणखी एक कविता
कविता हवी आहे--३
अंतरीच्या अपुऱ्या आशा
किर्लोस्कर प्रकाशन
दुर्मीळ पुस्तक
येथे नाही मिळाली
कविता हवी आहे
नांगर
निरोप्या
निरोप्या : लेखक - रामभाऊ ?
साडेतीन शहाणे
उरलेले दोघे
धन्यवाद
अनंतफंदी
अनंत घोलप
अनंतफंदीं
कविता हव्या आहेत

Typing help hide