एप्रिल १७ २००८

ए माझे संजीवनी

ए माझे संजीवनी

ए माझे संजीवनी, तुला माहीत नाही ।
अजूनही तू रुचिरा, आणि मी युवा ।
तुझ्यावर वाहिले कधीच मी जिवा ॥ धृ ॥

ते कटाक्ष, ती चपळाई अन् ।
जी तुझ्यात असे, नसे कुठे ॥
ती कला मनास  मोहवी ।
जी तुझ्यात असे, नसे कुठे ॥
मी तुझ्या, मी तुझ्या, डोळ्यात पावलो सर्व जगा ॥ १ ॥

तू मधुर जे बोल बोलशी ।
हसून जराही सुंदरी ॥
तर अजूनही स्पंदने ।
नशेत धुंद रंगती ॥
ए परी, ए परी, मी तुझा कायमच ग खुळा ॥ २ ॥

मराठी अनुवादः नरेंद्र गोळे २००८०३१५

हा अनुवाद शब्दशः केलेला नाही.
पण चाल ओळखलीत तर मूळ हिंदी गीताची आठवण अवश्य करून देईल.
मात्र चाल ओळखावी लागेल. अर्थातच मूळ गाणेही.

Post to Feed

ऐ मेरी ज़ोहराजबीं
ऐ मेरी जोहराजबीं....
ओ मेरी जोहरज़बी....
उत्तर.
मूळ हिंदी गीतकार साहिर लुधियानवी हे आहेत.
ए मेरी जोहरेजबी
ऐ मेरी जोहरांजबी ....
ए मेरी जोहोरा जबी .....
एकदम
गाणे
तुझपे कुर्बान मेरी जान मेरी जा
सोपे आहे
सगळ्यांचीच उत्तरे बरोबर आहेत. मनःपूर्वक अभिनंदन!
उत्तर घोषित करावे

Typing help hide