ऑगस्ट २१ २००८

वारंवार तुला काय समजवे

वारंवार तुला काय समजवे


तीः वारंवार तुला काय समजवे नूपुरांची झंकार ।
तो: काय?
तीः तुजविण सजणा रमते न मन जीवनात ॥ धृ ॥

तोः लपत छपत करतो काय इशारे चंद्र हा शंभर वार ।
ती: काय?
तोः ये चल सजणे नेऊ तुज नदीच्या पल्याड ॥ धृ ॥

तीः चालतांना का थांबलास माझ्या साजणा ।
भेटतांना का झुकले गं प्रिये तुझे नयन ।
झुकलेले डोळे करती बघ जाहीर तव होकार ॥
तो: काय?
तीः तुजविण सजणा रमते न मन जीवनात ।
तोः ये चल सजणे नेऊ तुज नदीच्या पल्याड ॥ १ ॥

तोः दरियावरती चांदणे ये हळू हळू ।
लाटांवरती मन माझे बघे झुलू झुलू ।
एकच गोष्ट सांगतो तुला मी म्हणू नको तू ना ॥
ती: काय?
तोः ये चल सजणे नेऊ तुज नदीच्या पल्याड ।
तीः
तुजविण सजणा रमते न मन जीवनात ॥ २ ॥

तीः सरो न आता रात ही संगे गुज करू ।
नुसते ताऱ्यांच्या सावलीत चालतच फिरू ।
नाव तुझे घे घेऊन गाई स्पंदनांची हर तार ॥
तोः  काय?
ती: तुजविण सजणा रमते न मन जीवनात ।
तोः ये चल सजणे नेऊ तुज नदीच्या पल्याड ॥ ३ ॥

मराठी अनुवादः नरेंद्र गोळे २००८०८१०

ओळखा तर मूळ हिंदी गीत. या वेळेला फारच सोपे आहे.

Post to Feed

बार बार तोहे क्या समझाये
बार बार
बार बार तोहे क्या समझाये
बरोबर आहे तुमचं, मिलिंद!
मान्य
बार-बार तोहे क्या समझाए पायलकी झनकार..
बार बार तोहे क्या समजाये पायल की झंकार
छत्रप्रतिसाद
आरती
गीतानुवाद
सूचनावजा दुरुस्ती
सूचना दुरुस्त आहे.
उत्तर घोषित करावे
उत्तरः बार-बार तोहे क्या समझाए पायलकी झंकार

Typing help hide