ऑक्टोबर २००८

भांडारकर इन्स्टिट्युट!!!

मला पुण्यामध्ये असलेल्या "भांडारकर" इन्स्टिट्युटला भेट द्यायची आहे. तेथे असलेले अति प्राचीन ग्रंथ, वस्तु, आणि इतर साहित्य
सर्वांसाठी खुले आहे काय?

तिथे भेट देण्यासाठी काही औपचारिकता पुर्ण कराव्या लागतात काय?

कृपया याविषयी माहिती द्या!!!!!

Post to Feed

भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर
मंदिर नाही, संस्था!
मंदिरच!
धन्यवाद
अधिकारवाणी कुठली?
धब्यवाद!!!

Typing help hide