जून १५ २००९

लिहीन म्हणतो

लिहीन म्हणतो तुझ्याच साठी सुरेल कविता
निदान मागे तुझिया ओठी उरेल कविता


मनातले मी जनात नाही कधी बोललो
गात राहिलो, मला वाटले- पुरेल कविता


तिला न जमलेच एकदाही वळून बघणे
कधी न कळले तिला अशाने झुरेल कविता


तिला न कसलीच बंधने, ती स्वैर विहरते
कुणास ठावे कुणास कोठे स्फुरेल कविता


गुलाब भिरकावुनी कशाला देसी सखये
मलाच दे तो- उगाच माझी चुरेल कविता !

Post to Feed

व्वा!
गात राहिलो, मला वाटले- पुरेल कविता
वाव्वा!
सुरेख गझल ...
जियो....!!
आवडली..
वा वा
मस्त
आवडली.
गझल आवडली.
वा वा!
धन्यवाद !
अप्रतिम ........

Typing help hide