सप्टेंबर २००९

शिवाजीचा राज्यव्यवहार कोश

शिवाजी महाराजांनी रघुनाथ पंडितांकडून एक राज्य भाषा व्यवहार कोश करून घेतला होता. त्याविषयी दोन प्रश्न आहेत. कोणास माहिती असल्यास कृपया पुरवावी. धन्यवाद.
  1. या कोशात तत्कालीन रूढ फारशी/अरबी शब्दांपेक्षा संस्कृत शब्दांना प्राधान्य दिले गेले. त्याचे कारण शिवाजीला तसे हवे होते म्हणून, की रघुनाथ पंडितांना ते प्रिय होते म्हणून?
  2. या कोशामुळे मराठीत कोणते नवे शब्द रूढ झाले?

Post to Feed

शिवाजी
सहमत
असहमत
एकेरी उल्लेख गैर नाही, पण नियमाबद्दल साशंक
पटले...
आदब नाही हांजीहांजी.
बोका यांची क्षमा मागून...
याचे उत्तर मराठी व्याकरणात.
आपला तो बाळ..
पटले पण...
सिराज‌उद्दौलाला?
नक्की खात्री नाही, पण...
'सिराजौद्दौल्याला' हवे
अंशतः मान्य.
नियम सापवाद
दुरुस्ती--वाल्मीकी, व्यास..
प्राधान्य?
एकेरी उल्लेख गैर नाही.. पण...
एकेरी उल्लेख
सेनापती वगैरे..
एखाद्या भाषेत इतरभाषिक शब्द कसे वापरावेत
कयास
उच्चार मुळाबरहुकूम..
किमान अपेक्षा
अपेक्षा वगैरे
गैर नसावे
सामान्यरूपामुळे त्रयस्थाचा गैरसमज
तंतोतंत खरे.
ऍबट्वार
आबात्वार
शिवाजीचा स्तुत्य असा उपक्रम.
महाराजांचे विचार
शिवाजी-सावरकरांचे अपयश
चित्तरंजनांची सूचना स्तुत्य पण पालन दुष्कर
ग्रांथिक मराठीवर 'अळुपिष्टनीकरण' लादावे काय?
ग्रांथिक मराठीचे अळुपिष्टनीकरण...
अळुपिष्टीकरण
इंग्रजी इकार.
अपवादाकरितासुद्धा बहुधा नियम असावा (एक निरीक्षण)
मराठीच्या प्रवृत्तीनुसार ब्युटी आणि ट्यूशन
मराठीची प्रवृत्ती.
शंका
इ, ई, आइ.
इंग्रजी उच्चार
फ्रेन्‍च?
फ्रेंच स्पेलिंगची नियमितता, अनुच्चारित अंत्यव्यंजने वगैरे.
इंग्रजी स आणि ज.
इंग्रजी आय्‌ चा दीर्घ उच्चार

Typing help hide