सप्टेंबर ३० २००९

प्रख्यात आणि विख्यात या शब्दांमध्ये फरक काय?

प्रख्यात आणि विख्यात या शब्दांमध्ये फरक काय?

कोणाला माहीत असेल तर कृपया कळवा.हे दोन्ही शब्द कोणत्या व्यक्तिसाठी कधी वापरायचे याला काही नियम आहेत का?

आपल्या प्रतिसादाची लवकरात लवकर अपेक्षा आहे.

Post to Feed

असे असेल काय?
माझा अंदाज
प्रख्यात आणि विख्यात
प्रख्यात व विख्यात - काळ
अर्थ एकच
'प्र' आणि 'वि'...

Typing help hide