ऑक्टोबर १३ २००९

दिवाळी अंकाचे प्रकाशन

मनोगत दिवाळी अंक २००९ चे प्रकाशन धनत्रयोदशीच्या शुभमुहूर्तावर म्हणजे १५-१०-०९ रोजी होईल. लिखाण पाठवणाऱ्यांचे व अंकाच्या निर्मितीस हातभार लावणाऱ्या सर्वांचे अंक समिती मनःपूर्वक आभार मानते.

Post to Feedअभिनंदन
अभिनंदन
अभिनंदन
अंकसमितीचें अभिनंदन ...
अभिनंदन..
दिवाळी अंक
प्रतिसाद
दिवाळी अंकातील अनेकपानी लेख
वा...
अभिनंदन!
छान, सुटसुटीत, आल्हादकारक...
अभिनंदन!
कोपऱ्यातील गंमत
उबुंटूमध्ये मला दिसत नाही
पानकान दिसण्यासाठी फ्लॅश पाहिजे
धन्यवाद
एक सूचना
मला पण
छानच
वा
व्वा!!
अभिनंदन

Typing help hide