जानेवारी १० २०१०

मुलांची नावे

नमस्कार,

ब किंवा  व वरून मुलांची नावे सुचवा.  माहिती महाजालावर बराच शोध घेतला, पण मनासारखे नाव काही मिळत नाहीये.

आपण सगळे मदत करालच अशी आशा बाळगतो.

धन्यवाद,

सुमित

Post to Feed

मुलान ची नावे
मुलांची नावे
मुलांची नांवे
व वरून पुंल्लिंगी नावे
न्‍त
वेदान्त इ. साठी इतके करायची आवश्यकता नाही
बाजीराव, बबनराव, बभ्रुवाहन, बाबाजी, बाळ, बसंत, बच्चू, बोमन,
'ब' वरून नावे
बाळची बाळावळ
बाळावळीतली आणखी चार बाळे.
बादरायणाला कसे विसरलो?
बादरायणाला विसरून चालणार नाही.
अगदी
मुल्लानची नावे
मुल्लानची नावे
मस्त
मुलान ची नावे
नावे सुचवा
अ बुक ऑफ हिंदू नेम्स्
आण्खी कांही नांवे...
आणखी कांही नांवे...
बिंदुसार इ.
मुलांची नावे.. बिंदुसार. इ.
बिंबिसार नको..
यादी वाढतेय...!
व्योम
व्योम म्हणजे ...
व्योम म्हणजे...
व्योम-व्युत्पत्ती
बबन
खरोखर
अजून नावे
अ‍ुगीच काहीतरी..
बिभास
विभास, बिभास नाही.
बिपीन अथवा विपीन
बिपिन/विपिन
विपिन म्हणजे ..
व, ब वरून नावे
ब्रह्मणीश?
मुलांचे व अक्षरवरून नावे
व, ब
नांवे छान आहेत, पण...
व...

Typing help hide