मार्च २२ २०१०

शुद्धलेख्नन मद्त

प्रकाशकांकडे लेखनप्रत घेवून जाण्याआधी शुद्धलेखन तपासून देण्याचं काम कुणी करतं का योग्य मोबदल्यात? असं कुणी माहित असेल तर सांगांल का मला? पुन्हा हे सर्व ई मेल ने करता यायला हवं. धन्यवाद.

Post to Feed

मुद्रितशोधनाचे काम करून हवे आहे का?
डझनावारी माणसे.
धन्यवाद
प्रकाशनविश्व
आभार
जरूर घाबरावे
नाही हो....
पत्त्यातले कॉमे
मराठीतले स्वल्पविराम
स्वल्पविराम ऐच्छिक.
अ‍ी-मेलने?
उपाय
पर्याय
हा उपाय पर्याय आहे?
हो
धन्यवाद
अतिशय छान
व्यनि
फायरफॉक्स किंवा ओपन ऑफिससाठी...

Typing help hide