जानेवारी १३ २००५

महती आणि माहिती

एका सेकंदात थाड थाड मराठी!

येथे सगळीकडे संगणकाचा नेहमीचा (रोमन - इंग्रजी) कीबोर्ड वापरून देवनागरी मराठी लिहिता येते. त्यासाठी लिप्यंतर नावाचे तंत्र वापरण्यात आले आहे. ह्यात आपण जसजशी इंग्रजी अक्षरे टाईप करीत जाऊ तसतसे तोवर झालेल्या शब्दाचे लिप्यंतर लगोलग करून ते आपल्याला देवनागरीमध्ये तेथल्या तेथे मिळते.

असे टाईप केले,की असे उमटते.
m
ma
mahमह
mahaमह
mahaaमहा
mahaarमहार
mahaaraमहार
mahaaraaमहारा
mahaaraaSमहारा
mahaaraaShमहाराष
mahaaraaShTमहाराष्ट
mahaaraaShTrमहाराष्ट्र
mahaaraaShTraमहाराष्ट्र
mahaaraaShTraaमहाराष्ट्रा
mahaaraaShTraatमहाराष्ट्रात

सहसा मराठी शब्द इंग्रजीत लिहायची वेळ आल्यावर आपण जसे स्पेलिंग करू, जवळजवळ तसेच इथे करावे लागते. काही अक्षरांच्या आणि जोडक्षरांचा जरा वेगळा विचार करावा लागतो.  ह्या चित्रावर टिचकी मारली तर कुठल्या अक्षरासाठी काय टाईप करायचे त्याचा तक्ता दिसतो, त्यात पाहायचे (आताच टिचकी मारून पाहा!) पुढे सवय झाल्यावर त्याची गरज पडत नाही. ह्या सगळ्यामुळे मराठी देवनागरी टाईप करणे इतके सोपे झाले आहे, की सारखे टाईप करीत राहावेसे वाटते!.

जेंव्हा इंग्रजी शब्द लिहिणे अनिवार्यच असेल तेंव्हा Ctrl-t (म्हणजे Ctrl आणि t ह्या दोन्ही की एकदम) दाबून लिहिण्याची पद्धत मराठीतून इंग्रजीत किंवा इंग्रजीतून मराठीत अशी बदलता येते. 

मराठीत नांव काढा!

इतर लाखो संकेतस्थळांहून हे संकेतस्थळ एका बाबतीत वेगळे आहे. इथे आपल्याला आपले वापरायचे नांव मराठीत निवडता येते. शिवाय लांब नांव असले तरी चालते त्यामुळे आपले नांव जसेच्या तसे लिहिता येते. cuteamit2003 वगैरे चमत्कारिक आंग्लबंबाळ नांवे घेण्याची गरज पडत नाही. खुणेच्या शब्दाबाबत मात्र ही सुविधा सध्या उपलब्ध नाही. खुणेचे शब्द साठवताना आणि पाठवताना सांकेतिक परिभाषेत बदलून पाठवले जातात. तरीही व्यवस्थितपणे चाचण्या घेऊन नंतर खुणेचे शब्द मराठीत निवडण्याची सुविधा करण्यात येईल.

सदस्य होण्याचे फायदे  

सदस्य झाल्यावर आपल्याला येथे लिहिलेल्या साहित्यावर मते नोंदता येतात, टीका टिप्पणी करता येते, इतकेच नव्हे तर आपले साहित्य पाठवता येते, आपले विचार मांडता येतात, एखाद्या नव्या विषयावर चर्चा सुरू करता येते. सदस्य झाल्यावर आपण ह्या ठिकाणी येण्याची नोंद एकदा केली, की आपण काय काय वाचले त्याची नोंद राहते आणि वाचून झालेल्या आणि न झालेल्या लेखांवर, साहित्यावर तसतशी खूण उमटते, त्यामुळे नवीन आलेले साहित्य आपल्याला चटकन ओळखू येते आणि आपला वेळ वाचतो.

Post to Feed



मायमराठीवेब
नवोदितांसाठी....
धन्यवाद !
आता लिहू लागा.
प्रिय वेलच्या हल्लिच
वेलच्या, पडदे आणि सिंगल
वेलच्या म्हणजे
पडदे शिवा
हे मला मान्य नाही...
आम्हासही नाही परंतु...
कथा
मोठ्या लिखाणाला पर्या
सुंदर संकेत स्थळासाठी
छापावे कसे?
मुद्रित
मुद्र्ण
युनिकोड
आपल्या सूचानेचा फार
नाव बदलू शकतो का?
बदललेले वापरायचे नाव
युनिकोड फाँट्स
मुद्र्ण
प्रश्न
कोण म्हनतो कॉपी करुन पेस्ट होत नाही.
साध्य झाले.
कोण म्हणतो पेस्ट होत नाही-गिरगांवकर-६-१२-०६
चन्द्र ग्रहण
पुस्तके -
दुवा/उत्साह
मा.प्रशासक ....
गरम कळ त्रास देतेय
नमस्कार
नमस्कार
मदत हवी आहे.
नवे लिखाण
शन्का
हा असा.
नीळकन्ठाची व्यथा
मनोगत वरील टंकलेखन
मन
पारशब्द
मदत
माहिती हवी आहे.
धर्म, संस्कृति हे भाग कुठे गेले ?
सांगा
जाण्याची नोंद कशी करावी?
आवदले
देवनागरी टंकलेखन सहाय्य
म्दत
खालील शब्द कसे लिहावेत बरे???
सोप्पं आहे..
कविता
लेखन कसे करावे/पाठवावे?
उजवीकडच्या स्तंभात
मदत हवी आहे
वरील प्रतिसाद वाचावा.
पाककृती
नवीन प्रवेश
बॅकप इत्यादी
असे
ऍड लिहिता येणार नाही.
टंकलेखन साहाय्याचा लाभ घ्यावा
ऍ बाबत
चांगली कल्पना आहे.
मनोगतावर इनस्क्रिप्टाचा आराखडा वापरून का लिहता येत नाही?
इनस्क्रिप्टची सोय असतेच
इतर सुविधा वापरताना
प्रतिसाद काढून टाकावा
ट्रिप कस्शी झली
सेव्ह करणे
सेव्ह करण्याची इथे माहिती मिळेल
रोमन अक्षरे १०% पेक्षा जास्त नसावीत
चित्रे चिकटवण्याची पद्धत
चर्चा
माज़े लिखान
सहज
बराहा-१० आणि बराहा-८ किंवा ९
दुवे

Typing help hide