जानेवारी १८ २०११

ओढ जीवनाची.....

ओढ जीवनाची.....

जीवनाच्या कित्येक घड्या, एक एक घडी उलगडताना "तिचं" आयुष्यं वेगळं....

उलगडणारी घडी, पुन्हा बसेलच का? - ह्याची शाश्वती नाही.....

पण;
प्रत्येक घडी उलगडताना, उत्सुकता मात्र पराकोटींची!

एका ठिकाणी थांबून राहिलेलं, संथ वाहणारं किंवा अडचणींनी अडलेलं - आयुष्यं प्रिय नसतं!   
हवा खळखळाट!!
उथळ पाण्यासारखा नव्हे- तर हास्याचा- कधी अश्रूंचा....... कधी गप्पांचा  तर कधी गाण्यांचा!!!

आयुष्य 'सुगंधी" आहे...
फक्त ही "जाणीव" जपावी लागते.....

जगणं "वाहत्या"  पाण्याजोगं  असावं....
फक्त ती "गती" जपावी लागते.....

- बागेश्री

Post to Feedधन्यवाद.
धन्यवाद
ओढ जीव्नाची

Typing help hide