ऑक्टोबर २०११

कविसंमेलन पुणे - ९ ऑक्टोबर २०११ - रविवार

०९/१०/२०११ - सा. ५:००
०९/१०/२०११ - रा. ८:००
नमस्कार,

शब्दवैभव सहित्य प्रेमी मंडळाचे १०६ वे कवी सम्मेलन.
९ ऑक्टोबेर २०११
 सायंकाळी  ०५ : ३०
स्थळ : कोलोनी नर्सिंग होम, नवी पेठ, पुणे

अधिक माहितीसाठी संपर्कः
कवी डॉ.शंतनू चिंधडे - प्रेस्टीज चेंबर्स, साई पेट्रोल पंपासमोर, जंगलीमहाराज रस्ता,
डेक्कन जिमखाना, पुणे ४११००४
दूरध्वनी क्रं. ०२०- २५५३१०१९ (सायं ५ ते ८)  मो. - ९८६०३३७४८३

वेबसाईटः
दुवा क्र. १

शुभेच्छा,
अनुबंध


Post to Feed
Typing help hide