डिसेंबर २०१२

समग्र ''

लेखनलेखक
आनंदाचे डोहऋतुगंध
अहोभावहरिभक्त
निष्काम कर्महरिभक्त
डायस्पोरा साहित्य प्रकारातील मराठीतील लेखन, साहित्य आणि ...विक्रांत
आत्मपूजा उपनिषद : १४ - १५ : संतोष हाच प्रसाद आणि आपणच ...संजय क्षीरसागर
आत्मपूजा उपनिषद : १२ - १३ : मी सत्य आहे हा भावच नमस्कार ...संजय क्षीरसागर
तांत्रिक पहारा!ऋतुगंध
नाळगंगाधरसुत
राजागंगाधरसुत
आत्मपूजा उपनिषद : ८ - ११ : निश्चलत्व हीच प्रदक्षिणा !संजय क्षीरसागर
देशप्रेमी तील तार्किक चूककेदार पाटणकर
आत्मपूजा उपनिषद : ६ - ७ : आत्मप्रकाश हेच स्नान आणि प्रेम ...संजय क्षीरसागर
आत्मपूजा उपनिषद : ४ - ५ : उन्मनी भाव हेच जल आणि मनरहितता ...संजय क्षीरसागर
गोळ्याचा दगडकेदार पाटणकर
दैव देते आणि कर्म नेते !कुशाग्र
आत्मपूजा उपनिषद : ३ : निःसंशय जाणणं हेच आसन !संजय क्षीरसागर
वाढदिवसकुशाग्र
आत्मपूजा उपनिषद : २ : कर्मशून्य चित्त हेच आवाहन !संजय क्षीरसागर
जातिसंस्था एक वास्तवकुशाग्र
रंजीश ही सही..ऋतुगंध
विपश्यना, ध्यानातून ज्ञानाकडे जाण्याचा मार्गसोकाजीत्रिलोकेकर
व्हावे वाटे!ऋतुगंध
सुटलो! ऋतुगंध
अमर दीप देव आनंदकुमार सतीश
आत्मपूजा उपनिषद : १ : स्वस्मरण हेच ध्यान !संजय क्षीरसागर

Post to Feedधन्यवाद...

Typing help hide