मार्च १७ २०१७

दीस

वाटते हवेसे जे नसेच आपले रे
आत कुंपणाच्या ते सुरेख पीस होते

तार वाकवूनी चाललोच उचलण्या ते
फाटली विजार परी सुरेल दीस होते
अनिल रत्नाकर

Post to Feed


Typing help hide