मार्च १७ २०१७

तसा ठाम मी

तसा ठाम मी असतो नियमांशी माझ्या
लढू निवडणूका, माझे कामच नाही

कशी साथ मी देणार जगाशी खोट्या
कधी फारकत तत्त्वांशी, शक्यच नाही
अनिल रत्नाकर

Post to Feed

वा ! छान !

Typing help hide