एप्रिल २०१७

अंतर

म्हणाले तेही दिवस तुझे तू मंतर
फुकाचा टेंभा नको, सर कर दिगंतर

जरा आता धावतोच मी वेगाने
तरी मी दोघातला दुवा निरंतर

नका रे अडवू मला, मला जाऊ दे
कुठे मी उरणार फारसा ह्यानंतर

बदललो माझ्या नकळत मीच अचानक
नसे कोणी पाहिलेच हे स्थित्यंतर

प्रिये मी कोणास हाक मारू आता
तुझ्यावर आहेच प्रेम मात्र निरंतर

डसाया आलेच आपल्याला संशय
अता नाही ऊरलेच रे गत्यंतर
अनिल रत्नाकर

Post to Feed


Typing help hide