मे ३१ २०१७

तरी उरणार आहे शेवटी

मान्य मी मरणार आहे शेवटी
पण तरी उरणार आहे शेवटी 

हासतो पाहुन दुसऱ्याचे मरण 
तो कुठे जगणार आहे शेवटी

वाचते आहे मला ती सारखी
मी तिला कळणार आहे शेवटी

तू गझल माझी जवळ वा दूर कर
शेर तर भिडणार आहे शेवटी

जो जसा आहे तसा तो वाटतो
काय मी फसणार आहे शेवटी 

-स्नेहदर्शन

Post to Feed


Typing help hide