जून २० २०१७

कवयित्री मृणालिनी कानिटकर जोशी ह्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन

कळविण्यास अतिशय आनंद होतो की, माझी बहीण सौ मृणालिनी कानिटकर - जोशी हिची कविता इ. सातवीसाठी लावलेल्या बालभारती पाठ्यपुस्तकात अभ्यासासाठी समाविष्ट झालेली आहे.


दूरदेशी ऐकू येते माझ्या मराठीची ओवी .... अगदी खरे.

मृणालिनी कानिटकर जोशी ह्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.

Post to Feed

सुंदर
अभिनन्दन !
अभिनंदन

Typing help hide