नोव्हेंबर २०१८

काळोखाच्या गाभारी

भग्नं राऊळी - उभी सावळी ।
देवरायाची मूर्त आगळी ।
कुणी प्रवासी, न वाटसरूही ।
विसावलेला तिथे जरी ॥

नसे धूप अन नसे आरती ।
वेदमंत्र ना पूजा पठण । 
दर्वळत नाहीत पुष्पमाळा ।
ना किणकिणती पण नाजूक कंकण ॥ 

गर्द तरूंच्या छायेमध्ये ।
कळस जरासा उगीच चमके । 
फडफडत्या पंखांची नक्षी ।
कधी नभावर अलगद उमटे ॥

सूर्यबिंब ढळे अस्ताचली ।
वेढून घेती संध्याछाया ।
रानोमाळी दाटून येई ।
भय जागवी काजळमाया ॥ 

दूरदूरच्या नील नभावरी ।
शुभ्र चांदणी चमके न्यारी ।
कुणी अनामिक ठेवून गेला ।
एकच पणती या गाभारी ॥  

Post to Feed

सुरेख!

Typing help hide