मे २८ २००६

पाऊस

पाऊस कोसळू दे...
मृद्गंध दरवळू दे...

थेंबांसवे मनाला
आता उचंबळू दे

विरहात चांदण्याच्या
पुरते मला जळू दे

डोळ्यांमधील पाणी
हलकेच ओघळू दे...

पाहून हास्य माझे
दुःखास हळहळू दे

आहेस कोण तू, हे
आता मला कळू दे!

- कुमार जावडेकर, मुंबई

Post to Feed

छान
सहमत
सुंदर
पाहून हास्य माझे
हेच
क्या बात है!
सुरेख.
काहिसे
मस्तच
सुंदर
गझल आवडली
सुंदर
नव्याने प्रतिसाद
वा!
सहमत!
छान
छान
खुप छान

Typing help hide