जून २२ २००६

भरात आहे...!

                             
                                  भरात आहे..

                     ज्वानी भरात आहे, मदमस्त रात आहे,
                     मुखचन्द्र मेनकेचा, माझ्या करात आहे!

                    जो ना दिसे कधीही, का पूजिता तयाला?
                   -नारायणास शोधा, नक्की नरात आहे!

                    ह्या चंद्र-रोहिणीला, भेटावयास आता,
                    पाण्यातल्या दिव्यांची, आली वरात आहे

                   मी खोदतो कधीचा, आटून जाय तॄष्णा,
                   केंव्हा मिळेल पाणी; कुठल्या थरात आहे?

                    फिरवून बोट माझे, ह्या ब्रेलच्या लिपीवर,
                    मी शोधितो स्वत:ला, ह्या अक्षरात आहे!

                    घ्या आज शायरांनो, भरुनी हरेक प्याला
                    दरिया रितेपणाचा, ह्या अंतरात आहे!

                                                        -मानस६

Post to Feed

केंव्हा मिळेल पाणी; कुठल्या थरात आहे?
छान
वा
छान
वा!
अप्रतिम
वा!
वा!
हरेक प्याला.
आवडली
वा वा
छान
वा
छान , उत्कृष्ठ

Typing help hide