जून २९ २००६

रवा लाडू

जिन्नस

  • रवा १ वाटी, खवलेला ओला नारळ अर्धी वाटी
  • साजूक तूप ४ चमचे,
  • १ वाटी साखर,
  • साखर बुडेल एवढे पाणी

मार्गदर्शन

मध्यम आचेवर रवा साजूक तुपावर तांबुस रंगावर भाजणे. रवा अर्धा भाजत आला की त्यात ओला नारळ घालून परत थोडे भाजणे.

साखर बुडेल इतके पाणी घालून पाक कराणे. पाक होण्यासाठी साखरपाणी या मिश्रणाला चांगली उकळी आली आणि ती विरली की गॅस बंद करून लगेचच भाजलेला रवा व नारळ पाकामध्ये घालून कालथ्याने चांगले ढवळणे. खूप गार झाले की मग लाडू वळणे.

पाक करताना रंग बदलेल. किंचीत पिवळसर दिसेल. खूप पक्का पाक नको.

एका वाटीत छोटे १० लाडू होतात.

रोहिणी

टीपा

आवडत असल्यास यात बेदाणे व बदामाचे काप घालू शकता. एकतारी व दोनतारी पाक कसा ओळखावा हे मला माहित नाही, तेवढा अनुभव नाही. त्यामुळे जसा पाक केला तशीच कृती वर दिलेली आहे. याप्रमाणे लाडू खूप कडक होत नाहीत. नारळ घातल्यामुळे चवीला चांगले लागतात.

माहितीचा स्रोत

सौ आई

Post to Feedहो
पार्सल
'पाक'कृती
आवडले
राघवदास?
राघवदास?
छान
लाडू केले..मस्त झाले/ शंका
कदाचित
धन्यवाद
मस्त
खूप छान झाले
मस्तच झाले लाडू
ह्या दिवाळीत..
सविस्तर माहिती
पाहू....
मस्त
धन्यवाद
रवा लाडू चित्र

Typing help hide