ऑगस्ट २००६

आई तुला प्रणाम

वंदे मातरम्  ह्या गीताचा मराठी अनुवाद

आई तुला प्रणाम

आई तुला प्रणाम ॥ धृ ॥

सुजल तू, सुफल तू, मलयानिलशीत तू ।
हरीतशस्यावृत्त तू ॥
चांद्रज्योत्सनापुलकित यामिनी ।
उदितपुष्प-लता-वनांनी विभूषिते ॥
सुहासिनी, सुमधूर भाषिणी ।
सुखदा, वरदायिनी ॥ १ ॥  आई, तुला प्रणाम

कोटी कोटी मुखांनी अभिव्यक्त तू ।
कोटी कोटी बाहूंचे बल प्राप्त तू ॥
अबला कशी? महाशक्ती तू ।
अतुलबलधारिणी ॥
प्रणितो तुज तारिणी ।
शत्रुदलसंहारिणी, तुला प्रणाम ॥ २ ॥ आई, तुला प्रणाम

तू विद्या, तू धर्म ।
तू हृदय, तू मर्म ॥
तूच प्राण अन् कुडीही ।
तूच मम बाहूशक्ती ॥
तूची अंतरीची भक्ती ।
तुझीच प्रतिमा वसे, हर मंदिरी, मंदिरी ॥
तुला प्रणाम ।
आई तुला प्रणाम ॥ ३ ॥ आई, तुला प्रणाम

तू ची दुर्गा, दशप्रहरणधारिणी ।
कमला, कमलदल विहारिणी ॥
वाणी, विद्यादायिनी ।
तुला प्रणाम, कमले तुला प्रणाम ॥
अमले, अतुले, सुजले, सुफले, आई ।
आई तुला प्रणाम ॥
श्यामले, सरले, सुस्मिते, भूषिते ।
तूच घडवी, पोषी तू, आई ॥ ४ ॥ आई तुला प्रणाम

मीरा फाटक ह्यांच्या बहुमोल सूचनांचा उपयोग करून सुधारलेली आवृत्ती.

Post to Feed

सुंदर!
वा!
भोमेकाका, शशांक धन्यवाद!
प्रतिभेला प्रणाम/विकी?
अवश्य!
दुवा
मार्ग दिसत नाही!
सुंदर
छान
मानसी१, जीवनजिज्ञासा आणि टीकारामजी धन्यवाद!
शंका!
प्रतिसादाखातर धन्यवाद!
भाषांतर आणि रुपांतर
दुरुस्ती
खरंय भोमेकाका. हे पटण्यासारखेच आहे!
धन्यवाद
धन्यवाद तर मी द्यायला हवेत, प्रतिसादाखातर!
अप्रतिम

Typing help hide