सप्टेंबर २००८

काही अक्षरे येथे लिहिता येत नाहीत का?

नाही. सर्व मराठी अक्षरे येथे नीट लिहिता येतात. जेथे जेथे मराठी लिहिता येते तेथे तेथे जवळपास कळफलकाचे (कीबोर्ड) चित्र दिसेल. ह्या चित्रावर टिचकी मारली तर कुठल्या अक्षरासाठी काय टाईप करायचे त्याचा तक्ता दिसतो, त्यात पाहायचे (आता लगेच टिचकी मारून पाहा!)  त्याशिवाय नवख्या माणसाच्या हातून नेहमी होणार्‍या टंकलेखनातील चुका येथे देत आहोत त्या एकदा वाचून घ्या:

  • झ - 'माझे' हा शब्द 'माज़े' असा उमटतो. z ची कळ वापरल्याने असे होते. कृपया झ साठी jh वापरा.
  • ण - 'बाण' हा शब्द 'बान' असा उमटतो. n ची कळ वापरल्याने असे होते. कृपया ण साठी N वापरा. त्याप्रमाणेच ट, ठ, ड, ढ, ष, ळ साठी कृपया अनुक्रमे T, Th, D, Dh, Sh, L अशी कॅपिटल अक्षरे वापरा.
  • अर्धा र - 'होणार्‍या' हा शब्द 'होणार्या' असा उमटतो. r ची कळ वापरल्याने असे होते. र्‍य (होणार्‍या), र्‍ह (तर्‍हा) साठी कृपया R वापरा.
  • अनुस्वार - 'वंदन' हा शब्द 'वन्दन' असा उमटतो. n ची कळ वापरल्याने असे होते. अनुस्वारासाठी कृपया .n (टिंब एन) वापरा.
  • ऋ - 'कृती' हा शब्द 'क्रुती' असा उमटतो. ru ह्या कळी वापरल्याने तसे होते. कृपया ऋ साठी Ru वापरा.
  • 'नाटकात' हा शब्द 'नाट्कात' असा उमटतो. ट नंतर a न दाबता k  दाबतात त्यामुळे असे होते. ट नंतर a दाबल्याने 'नाटकात' असे उमटेल. शब्दातील शेवटचे सोडून इतर सर्व अक्षरे पूर्ण करण्यासाठी a किंवा इतर कोणता ना कोणता स्वर दाबणे आवश्यक आहे.

Post to Feedकाही मराठी अक्षरे येथे लिहिता येत नाहीत. का?
एम्‌एस्‌सी
शब्दांवर चंद्र कसा काढावा?
शब्दांवर चंद्र कसा काढावा

Typing help hide