सप्टेंबर २००६

मराठीतील क्रियापदांत लिंगवचनानुसार होणारे बदल

कृपया माझी मदत करा. मला एका मुलीला मराठी शिकवायचे आहे. त्यासाठी मराठीतील क्रियापदांत लिंगवचनानुसार होणा-या बदलांबद्दलचे नियम मला कोठे मिळतील? माननीय सभासदांनी मला याबाबत काही मदत काही मदत करावी अशी विनंती.

Post to Feed

सकर्मक क्रियापदे
विखुरलेले मोती
लहानशी दुरुस्ती
शुद्धलेखनाचे नियम
धन्यवाद
मराठी शिकविणे
नाही, नाही

Typing help hide