सप्टेंबर १९ २००६

ह. घ्या. चा ष्ट्यांप करावा का?

नमस्कार मंडळी,
मनोगतावर मी तसा जुनाच आहे. :) (या वाक्याने सुरुवात करावी हे जरा ठीक वाटले.) येथे अनेक लोक अनेक मते प्रदर्शित करतात. त्यातली काही मते समोरच्याला टोचू नयेत म्हणून आणि काही वेळेला शाल जोडीतले असतील तर.........

स्थलांतरित

 

Post to Feed

Typing help hide