नोव्हेंबर ३० २००६

मुंबईतील जाळपोळ

आज दिनांक ३०.११.२००६ रोजी प.पू. आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या विटंबनेचे जे पडसाद उमटले, जी जाळपोळ, हिंसक घटना घडल्या त्याबद्द्ल आपणास काय वाटते?

विटंबनेची घटना नक्कीच निषेधाची आहे मग ती कोणाचीही असो. पण त्याची प्रतिक्रिया योग्य आहे का? की त्याच्या मागे राजकीय उद्देश असेल? आपल्याला काय वाटते?

Post to Feed

पुर्वनियोजीत वाटते-
दख्खनची राणी...
पुर्वनियोजीत वाटते
विघातक
'विलास'राव सिंगापूरला
विलासरावांनी दौरा ..
लुटालूट व बायकांची छेड
असहमत
कांबळे महोदय-
जर....
बातम्या???
अगदी बरोबर...
प्रतिक्रिया
अर्धसत्य..
राजकीय संबंध
प्रश्न
लगे रहो...
फ़क्त बोलायचे असते हो
फ़क्त बोलायचे असते हो
उत्तर...
नेतृत्वहिन जमाव.
मी अगदी सहमत आहे
काहि मुद्दे- जरा विचार करु...
अराजकतेची लक्षणे
सहमत-असहमत
शेवटच्या मुद्द्याविषयी...
बेकार

Typing help hide