डिसेंबर २००६

गांगुलीची निवड

गांगुलीची निवड भारतीय संघात झालीय. हे चांगलं झालं की वाईट??

 माझ्यामते गांगुलीची निवड करायची काही गरज नव्हती. आपल्याला काय वाटते?

 त्यापेक्षा नवीन खेळाडूंची निवड करा ना...........

आणि पहिल्यांदा भारतीय संघाचा कोच (मराठीत काय?....प्रशिक्षक का?) बदला..

Post to Feed

नवीन माहितीबद्द्ल धन्यवाद
गांगुली

Typing help hide