फेब्रुवारी २००७

अनंत

फुले उमलणे संपत नाही
पदी चुरडणे संपत नाही

मने कोरडी असतानाही
ऋतू साधणे संपत नाही

मनी राहते गाव मनातिल
जगी चालणे संपत नाही

किती राहुट्या, तंबू झाले
घरं शोधणे संपत नाही

म्हणे मृण्मयी कुंभाराला
तुझे घडवणे संपत नाही

Post to Feed

१,३ ,५
सुंदर
सुंदर!
छान
खूप छान!!

Typing help hide