ग्रहासारखा नर तो फिरतो, ती तार्‍यागत दुस्तर असते!

प्रेरणास्रोतः ग्रहासारखा जो तो फिरतो, प्रत्येकाला घरघर असते!

हझल
ख्याती: जालावर्ती
कष्टपूर्वक विडंबनांची ख्याती
मात्राः  ४-२-० => कडू.   ( लागू पडली तर पडली)
*************************************
ग्रहासारखा नर तो फिरतो, ती तार्‍यागत दुस्तर असते!

नार सरळ कोणतीच नसते, पटवायाला खडतर असते!!

 
मनी पाहिली, मनी घेतली मापे मादक मदालसेची;

कधी कधी मन शिंपी असते, कधी कधी मन अस्तर असते!

 
प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये एक नटीचा फोटो असतो;

जीएफ, पत्नी, आई, मुलगी, सारे सारे वरवर असते!

 
आई म्हणजे रट्ट्यांचा तो एक अनावर मारा असतो!

तोंडाचा असतो पट्टा अन्‌ जिव्हा म्हणजे कातर असते!!

 
रोजच येते अम्हा प्रचीती, मृदु चर्येच्या रौद्र रूपाची;

असो कितीही शूरवीर पण, घरात अमुची थरथर असते!