सप्टेंबर २८ २००६

काहीच्या काही कविता - पिवळाई१.
कसला गोंधळ सुरू आहे
म्हणून पाहायला गेलो तर कळले
ट्रॅफिकचा लोच्या झालाय!
म्युनिसिपालटिने सिग्नलला
फक्त पिवळेच दिवे बसवलेत!

२.
हल्लीच्या डॉक्टरांवरचा
माझा विश्वासच उडालाय
आपल्याला कावीळ होते तेंव्हा
जग खरंच पिवळं असतं म्हणे!

३.
कावीळच असावी बहुतेक
सारे कसे पिवळे पिवळे दिसतेय
दवाखान्यात नेताना मात्र
अचानक म्हणाला
सारे कसे हिरवे हिरवे दिसतेय
मी रिक्षावाल्याला म्हटले,
"वेड्यांच्या इस्पितळाकडे घ्या"

४.
पिवळ्या रंगाचा ड्रेस घातलेल्या
त्या काळसर तरूणीने
रस्त्यावरून जाताना,
हलकेच मागे वळून
आपले पिवळे दात दाखवले
माझ्या हातात होता
विको वज्रदंतीचा पिवळा डबा!

५.
चाल : पहिला पाऊस पहिली आठवण - सौमित्र

पिवळे टेबल, पिवळे स्टूल
पिवळ्या वेलीवर, पिवळे फूल
पिवळे घर, पिवळे दार
पिवळ्या फोटोला, पिवळा हार ...
पिवळे स्वप्न, पिवळा भास
पिवळ्या केळ्याला, पिवळा वास
पिवळे कुत्रे, पिवळी गाय
पिवळ्या मांजराचे पिवळे पाय
पिवळी जमीन पिवळे आकाश
पिवळ्या दिव्याचा पिवळा प्रकाश
पिवळा रेडिओ, पिवळी गाणी
पिवळ्या नळाला, पिवळे पाणी
पिवळी झोप, पिवळी जाग
पिवळे प्रेम, पिवळा राग
पिवळी गंमत, पिवळा खेळ
पिवळ्या सकाळची पिवळी वेळ
पिवळा कागद पिवळी वही
पिवळ्या पेनाची पिवळी सही
पिवळी कविता पिवळ्या उपमा
पिवळ्या कवीचा पिवळा चष्मा

- शशांक जोशी

Post to Feed

वा
हा हा हा
जबरी
सोन्याहून पिवळे
सहमत
पीतकविता
छान
पिवळाई
काहीच्या काही नाही
शुद्धपत्र
अर्रर्र!
मला पण!
डा बा डी डा बा डिआ
मस्त पिवळी कविता - एक बरे झाले की
ही पत्रकारिता पिवळी नाही!
छान
धन्यवाद!
मस्त
खतरुड
धन्यवाद!

Typing help hide