मला तुझ्या बापाची भीती

आमची प्रेरणा अनंत ढवळे यांची अप्रतिम गझल मला तुझ्या धर्माची भीती

लिहिताना शब्दांची भीती
लिहिल्यावर अर्थाची भीती

उघडयावर बसण्यास चालला
हा लोटा फुटण्याची भीती...

मला तुझे भय वाटत नाही
मला तुझ्या बापाची भीती

खाटेबद्दल शंका नाही 
तव बोजड देहाची भीती...

सगळ्यांना "केश्या"वर शंका
विडंबने पडण्याची भीती