मराठीतील क्रियापदांत लिंगवचनानुसार होणारे बदल

कृपया माझी मदत करा. मला एका मुलीला मराठी शिकवायचे आहे. त्यासाठी मराठीतील क्रियापदांत लिंगवचनानुसार होणा-या बदलांबद्दलचे नियम मला कोठे मिळतील? माननीय सभासदांनी मला याबाबत काही मदत काही मदत करावी अशी विनंती.